Navigācija

:: Jaunumi:: Informācija par TEA :: Atbilstības novērtēšana :: Resursi:: TEA dokumenti :: Mēs varam Jums palīdzēt! :: Rakstiet mums

 

Autorizācija

Lietotājs:
Parole:
 Vadība 

Tehnisko Ekspertu Asociācijas pārvaldes institūcijas

Saskaņā ar asociācijas statūtiem, TEA pārvaldes institūcijas ir Biedru sapulce un Valde. Biedru sapulce tiek sasaukta vismaz reizi gadā. Starplaikos starp biedru sapulcēm asociācijas ikdienas darbību un operatīvo lēmumu pieņemšanu nodrošina valde, kas sastāv no viena valdes locekļa.

Saskaņā ar 2013. gada 21. martā notikušajā TEA Biedru sapulcē nolemto, par valdes locekli asociācijas biedri vienbalsīgi ievēlēja A/S "Inspecta Latvia" Inspicēšanas institūcijas vadītāju, Jeļenu Pēkali.

Tehnisko ekspertu asociācija