Navigācija

:: Jaunumi:: Informācija par TEA :: Atbilstības novērtēšana :: Resursi:: TEA dokumenti :: Mēs varam Jums palīdzēt! :: Rakstiet mums

 

Autorizācija

Lietotājs:
Parole:
 Darbības principi 

Tehnisko Ekspertu Asociācijas darbības principi

Darbu pie atbilstības novērtēšanas sistēmas mūsu valstī joprojām nevar uzskatīt par pabeigtu, un šie jautājumi joprojām prasa būtiskus uzlabojumus. Līdz ar to viens no svarīgākajiem asociācijas uzdevumiem ir dalība normatīvo aktu un to grozījumu izstrādē, tādējādi likumdevējiem paužot profesionālu viedokli par atbilstības novērtēšanas biznesa vajadzībām un aktualitātēm.

Par spīti tam, ka daļai uzņēmēju intereses šobrīd ir koncentrētas uz īstermiņa mērķiem, kas saistīti ar ekonomisko situāciju valstī un pasaulē, asociācija vēlas pievērst uzmanību arī tādiem atbilstības novērtēšanas biznesa stūrakmeņiem kā objektivitāte, neatkarība un profesionalitāte, bez kuriem mūsu bizness zaudētu savu jēgu un nozīmi. Tādēļ asociācija ir apņēmusies izstrādāt ētikas kodeksu un ekspertu uzraudzības koncepciju, kas sabiedrībai sniegs palīdzību tehnisko ekspertu izvēlē. Sadarbojoties ar uzņēmumu, kas deklarējis gatavību sekot šīm vadlīnijām, potenciālajam klientam tas sniegs papildus pārliecību par to, ka pakalpojums tiešām tiks izpildīts saskaņā ar labāko praksi nozarē.

Asociācijas loma ir būtiska gadījumos, ja nepieciešams normatīvtehnisko aktu skaidrojums vai ekspertu zināšanu papildināšana. Šādos gadījumos biedriem ir iespējas iniciēt apmācības vai diskusijas gan savā starpā, gan arī ar atbildīgo valsts institūciju piedalīšanos.

Asociācija pārstāv biedru intereses Latvijas Darba devēju konfederācijā un Būvniecības padomē. Tāpat asociācija piedalās Akreditācijas un Standartizācijas padomju darbībā, kā arī ir pārstāvēta standartizāciju tehniskajās komitejās „Mašīnu drošība”, „Spiedieniekārtas un to aprīkojums” un „Būvmateriāli.”

Asociācija vienmēr ir gatava izmantot savas specifiskās zināšanas, skaidrojot savu viedokli par tādiem vai citādiem atbilstības novērtēšanas biznesa aspektiem gan individuāliem interesentiem, gan arī iestādēm, uzņēmumiem, vai masu mēdiju pārstāvjiem.

Tehnisko ekspertu asociācija