Navigācija

:: Jaunumi:: Informācija par TEA :: Atbilstības novērtēšana :: Resursi:: TEA dokumenti :: Mēs varam Jums palīdzēt! :: Rakstiet mums

 

Autorizācija

Lietotājs:
Parole:
 Misija un uzdevumi 

Tehnisko Ekspertu Asociācijas misija un uzdevumi

Tehnisko Ekspertu Asociācija ir biedrība, kurā pēc brīvprātības principa apvienojušās Latvijas atbilstības novērtēšanas institūcijas un citas juridiskās personas, kuru komerciālā darbība ir tādā vai citādā veidā saistīta ar atbilstības novērtēšanas biznesu Latvijā.

Asociācija dibināta 1996. gada 4. jūnijā un apvieno vadošās mūsu valsts atbilstības novērtēšanas organizācijas, tajā pašā laikā paliekot atvērta gan pret jaunu biedru iesaistīšanos, gan arī pret asociācijā neietilpstošu personu konstruktīviem ieteikumiem atbilstības novērtēšanas biznesa vides uzlabošanai.

Asociācijas mērķi laika gaitā ir pilnveidojušies, sekojot līdzi izmaiņām valstī un biznesa vidē. Ja savos pirmsākumos asociācijas darbības mērķis bija biedru interešu pārstāvība atbilstības novērtēšanas sitēmas izveidē, un iestāšanās par biedru starptautisko atzīšanu, tad šobrīd, kad šīs primārās vajadzības ir nodrošinātas, asociācija vēlas likt akcentu uz biznesa vides sakārtošanu atbilstības novērtēšanas jomā, kas sevī ietver ne tikai dalību normatīvo aktu izstrādē un dažādu administratīvo šķēršļu mazināšanu, bet arī augsta pakalpojuma līmeņa uzturēšanu un ētikas principu uzturēšanu mūsu biedru vidū.

Mūsuprāt, tieši šis ir ceļš, kas ved uz atbilstības novērtēšanas biznesā iesaistīto organizāciju prestiža un nozīmīguma celšanu, kā arī stiprina to autoritāti valsts institūciju un sabiedrības acīs.

Tehnisko ekspertu asociācija