Navigācija

:: Jaunumi:: Informācija par TEA :: Atbilstības novērtēšana :: Resursi:: TEA dokumenti :: Mēs varam Jums palīdzēt! :: Rakstiet mums

 

Autorizācija

Lietotājs:
Parole:
 Testēšana 

Saskaņā ar likumu "Par atbilstības novērtēšanu", testēšana ir tehniska darbība produkta, procesa vai pakalpojuma nepieciešamo raksturlielumu noteikšanai saskaņā ar attiecīgu metodiku.

Asociācijas darbības jomā testēšana pamatā ir saistīta ar produktu novērtēšanu nosakot, piemēram, ķīmiskos, fizikālos vai mehāniskos raksturlielumus. Savukārt testu rezultāti parāda konkrētā produkta atbilstību tam noteiktajiem raksturlielumiem. Lai pasūtītājs būtu pārliecināts  par testēšanas darbību objektivitāti un testēšanas pārskata patiesumu, testēšanas laboratorijas savu darbu veic atbilstoši standartam EN ISO/IEC 17025.

Asociācijas biedriem ir ilggadēja pieredze testēšanas jomā ļoti plašā darbības spektrā, un esam gatavi atbildēt uz interesentu jautājumiem.

Tehnisko ekspertu asociācija