Navigācija

:: Jaunumi:: Informācija par TEA :: Atbilstības novērtēšana :: Resursi:: TEA dokumenti :: Mēs varam Jums palīdzēt! :: Rakstiet mums

 

Autorizācija

Lietotājs:
Parole:
 Kā kļūt par TEA biedru 

Uzņemšanas noteikumi TEA

Par TEA biedru var tikt uzņemta Latvijā reģistrēta atbilstības novērtēšanas institūcija, kā arī citas juridiskas personas, kuru komerciālā darbība ir tā vai citādi saistīta ar atbilstības novērtēšanas pakalpojumiem, ja tā atbalsta TEA vērtības, mērķus un darbības principus.

Lai kļūtu par TEA biedru, pretendentam jāiesniedz iesniegumu, rakstisku informāciju par uzņēmumu (uzņēmuma CV) un uzņēmuma statūtus. Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīta papildus informācija. Asociācija izvērtē saņemto informāciju, kandidāta reputāciju un saistību ar atbilstības novērtēšanas biznesu, un šo informāciju dara zināmu biedriem.

Ja kandidāts atbilst kritērijiem, kas nepieciešami dalībai TEA, tiek sasaukta Biedru sapulce, kurā tiek lemts par kandidāta uzņemšanu TEA. Jauni biedri tiek uzņemti, ja par to nobalso vairāk kā 1/2 Biedru sapulcē klātesošo biedru.

Iestājoties TEA, jaunajam biedram jāiemaksā vienreizēja iestāšanās maksa - 500 latu. Dalības maksa asociācijā ir 250 lati gadā.

Tehnisko ekspertu asociācija