Navigācija

:: Jaunumi:: Informācija par TEA :: Atbilstības novērtēšana :: Resursi:: TEA dokumenti :: Mēs varam Jums palīdzēt! :: Rakstiet mums

 

Autorizācija

Lietotājs:
Parole:
 Citi ekspertu pakalpojumi 

Papildus atbilstības novērtēšanas pamatdisciplīnām - sertificēšanai, inspicēšanai un testēšanai, jāatzīmē arī citi, ne mazāk svarīgi virzieni, kurus asociācija uzskata par piederīgiem atbilstības novērtēšanas biznesam.

Tās ir dažādas ekspertīzes tehniskajās jomās, kā piemēram būvuzraudzība, ēku un būvju apsekošana un tehniskā stāvokļa novērtēšana, vai iekārtu un aprīkojuma tehniskā stāvokļa novērtēšana. 

Tāpat atbilstības novērtēšanas biznesam pieskaitāmi dažādi novērtētāji industriālajā un tehnikas jomā. Piemēram, mantisko ieguldījumu novērtētāji tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma, transportlīdzekļu vai lauksaimniecības tehnikas jomā, vai arī īpašuma novērtētāji, ja tas saistīts ar iepriekš minētajām un līdzīgām jomām.

Asociācijas biedriem ir ilggadēja pieredze ekspertīžu veikšanā, kā arī kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanā tehniskajā jomā, un esam gatavi atbildēt uz interesentu jautājumiem.

Tehnisko ekspertu asociācija