Navigācija

:: Jaunumi:: Informācija par TEA :: Atbilstības novērtēšana :: Resursi:: TEA dokumenti :: Mēs varam Jums palīdzēt! :: Rakstiet mums

 

Autorizācija

Lietotājs:
Parole:
 Problēmsituāciju gadījumos 

Tāpat kā citās jomās, arī attiecībā uz industriālajām iekārtām, būvvmateriāliem, rotaļlietām, ēkām un būvēm, dažādām tehnikas vienībām un līdzīga rakstura produktiem var rasties civiltiesiski strīdi, kuros jāsniedz atbilde uz tehniska rakstura jautājumiem. Šādos gadījumos būtisks var izrādīties kompetenta eksperta vai ekspertu organizācijas atzinums.

Ar savu biedru pieredzi un kompetenci Tehnisko ekspertu asociācija spēj nodrošināt plaša profila ekspertīzes, kompetenti un objektīvi izvērtējot attiecīgo produktu atbilstību vai neatbilstību konkrētām deklarētām īpašībām, produktu raksturlielumus, trūkumus, spēju tikt pielietotiem konkrētu uzdevumu veikšanai un tamlīdzīgi. Gala rezultātā tiek sagatavots atzinums vai eksperta slēdziens, kurā tiek fiksēti ekspertīzes laikā konstatētie fakti.

Tehnisko ekspertu asocācija savas kompetences robežās ir gatava nodrošināt palīdzību tehniska rakstura ekspertīžu veikšanai.

Tehnisko ekspertu asociācija