Navigācija

:: Jaunumi:: Informācija par TEA :: Atbilstības novērtēšana :: Resursi:: TEA dokumenti :: Mēs varam Jums palīdzēt! :: Rakstiet mums

 

Autorizācija

Lietotājs:
Parole:
 Ja vajadzīga konsultācija 

Ne vienmēr interesenta problēmu ir iespējams atrisināt īsas sarunas rezultātā. Dažkārt problēmas risinājuma atrašanai ir vajadzīga, piemēram, dokumentu izpēte vai pat attiecīgās iekārtas vai objekta apmeklējums. Arī šādos gadījumos Tehnisko ekspertu asociācija ar savu biedru palīdzību labprāt palīdzēs rast risinājumu konkrētajai problēmai.

Ņemot vērā mūsu zināšanas par nozares normatīvajiem aktiem un bagātīgo praktisko pieredzi, mūsu eksperti interesentam norādīs uz pareizāko un viņam izdevīgāko risinājumu konkrētajā situācijā. Konsultācijas par vispārējiem Tehnisko ekspertu asociācijas kompetencē ietilpstošiem jautājumiem tiek sniegtas bez maksas.

Gadījumā, ja izdarītie secinājumi būs, ka nepieciešams veikt konkrētas atbilstības novērtēšanas darbības, interesentam ir iespēja griezties pēc šāda pakalpojuma pie asociācijas biedriem.

Tehnisko ekspertu asociācija