Navigācija

:: Jaunumi:: Informācija par TEA :: Atbilstības novērtēšana :: Resursi:: TEA dokumenti :: Mēs varam Jums palīdzēt! :: Rakstiet mums

 

Autorizācija

Lietotājs:
Parole:
 Ja nepieciešams padoms 

Ņemot vērā atbilstības novērtēšanas nozares specifiku, tajā ikdienā neiesaistītajām personām ne vienmēr ir iespējams ātri un precīzi orientēties nozari reglamentējošajos aktos un iekārtu, aprīkojuma un produktu tehniskajās niansēs.

Līdz ar to var rasties gan vispārīgi jautājumi par normatīvo aktu un standartu interpretāciju un pareizu piemērošanu, gan arī praktiskas dabas jautājumi, kas attiecas uz konkrētām iekārtām vai situācijām.

Tehnisko ekspertu asociācija var operatīvi un bez maksas sniegt padomus un rekomendācijas savā kompetencē esošajos jautājumos gan iekārtu galdītājiem, gan produktu pircējiem vai piegādātājiem, gan arī citiem interesentiem, kuriem radusies šāda nepieciešamība.

Tehnisko ekspertu asociācija