Navigācija

:: Jaunumi:: Informācija par TEA :: Atbilstības novērtēšana :: Resursi:: TEA dokumenti :: Mēs varam Jums palīdzēt! :: Rakstiet mums

 

Autorizācija

Lietotājs:
Parole:
 Inspicēšana 

Saskaņā ar likumu "Par atbilstības novērtēšanu", inspicēšana ir darbības, kas tiek veiktas, lai novērtētu produkcijas projektēšanas stadiju, produkta, procesa un pakalpojuma atbilstību konkrētām prasībām, pamatojoties uz profesionāliem spriedumiem vai galvenajiem kritērijiem.

Asociācijas darbības jomā ar terminu "inspekcija" pamatā tiek saprastas darbības, kas tiek veiktas saskaņā ar likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību," un attiecas uz bīstamo iekārtu periodiskajām pārbaudēm - darbībām, kuru mērķis ir bīstamās iekārtas lietošanas laikā novērtēt tās atbilstību normatīvajos un normatīvtehniskajos aktos noteiktajām konkrētajām prasībām vai, pamatojoties uz profesionālu spriedumu, normatīvajos aktos noteiktajām galvenajām drošības prasībām.

Atšķirībā no sertifikācijas, inspekcija ir jāveic regulāros laika posmos, kas ir noteikti normatīvajos aktos, kas reglamentē attiecīgās iekārtas pārbaudes. Lai pasūtītājs būtu pārliecināts  par inspicēšanas darbību objektivitāti un sniegtā slēdziena patiesumu, inspicēšans institūcijas savu darbu veic atbilstoši standartam EN ISO/IEC 17020.

Asociācijas biedriem ir ilggadēja pieredze inspicēšanas jomā, un esam gatavi atbildēt uz interesentu jautājumiem.

Tehnisko ekspertu asociācija