Navigācija

:: Jaunumi:: Informācija par TEA :: Atbilstības novērtēšana :: Resursi:: TEA dokumenti :: Mēs varam Jums palīdzēt! :: Rakstiet mums

 

Autorizācija

Lietotājs:
Parole:
 Informācija par nozari 

Kas ir atbilstības novērtēšana?

Atbilstības novērtēšana plašākā nozīmē ir jebkura darbība, kuras mērķis ir noteikt, vai produktam/procesam izvirzītās prasības ir izpildītas. Savukārt precīzāk pēc būtiskajām pazīmēm to var iedalīt reglamentētās sfēras un nereglamentētās sfēras atbilstības novērtēšanā.

Reglamentētā sfēra nozīmē nozari, kas ir pakļauta normatīvajos aktos noteiktai obligātai produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības novērtēšanai (piemēram, spiedieniekārtas vai lifti). Parasti šādas prasības mūsu valstī ir noteiktas ar Ministru kabineta noteikumiem, un var pieprasīt arī konkrētu piemērojamo standartu ievērošanu. Atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā Latvijā veic sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas, un testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas, kuru sarakstu Ekonomikas ministrija publicējusi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Savukārt attiecībā uz nereglamentēto sfēru neeksistē obligāti, valsts definēti nosacījumi, ne uz attiecīgo produktu/pakalpojumu, ne arī tā atbilstības novērtētāju. Tomēr eksistē virkne brīvprātīgu standartu, kuru ievērošana uzlabo attiecīgā produkta vai pakalpojuma kvalitāti, izpildījumu, vai piešķir tam noteiktas īpašības. Papildus šiem ieguvumiem, apliecinājums par šo standartu ievērošanu var palīdzēt attiecīgā produkta/pakalpojuma virzīšanai tirgū.

Kā apliecinājums tam, ka attiecīgais produkts vai pakalpojums atbilst tam izvirzītajiem kritērijiem, kalpo neatkarīgas trešās puses izsniegts atbilstības apliecinājums (sertifikāts, inspekcijas ziņojums, testēšanas pārskats).

Tehnisko ekspertu asociācija